Tất cả sản phẩm Hiểu thị 20 sản phẩm

GHẸ XANH SỐNG

Giá: 
Liên hệ

CÁ HỐ CÂU >2KG

Giá: 
240.000đ kg

MỰC TRỨNG CỬA LÒ 7-8 CON/500G

Giá: 
180.000đ túi/500g

MỰC LÁ NHÁY CỬA LÒ

Giá: 
400.000đ kg

NÕN TÔM BỘP BIỂN

Giá: 
120.000đ túi/500g

CÁ NỤC CHUỐI SIZE S

Giá: 
70.000đ túi/500g

MỰC SIM NHÁY

Giá: 
90.000đ túi/500g

GHẸ SỮA

Giá: 
65.000đ túi/kg

Mực ống nháy loại 10 con/500G

Giá: 
150.000đ /túi 500gr

Tôm khô size nhỏ

Giá: 
350.000đ /500g

Cá đồng 1 nắng

Giá: 
80.000đ túi 500gr

Mực khô loại 8-9 con/500G

Giá: 
700.000đ túi 500gr

Mực khô câu loại 6-7 con/500g

Giá: 
700.000đ túi 500gr

Tôm khô biển size vừa

Giá: 
450.000đ túi 500gr

Tôm bạc biển loại 30 con/kg

Giá: 
225.000đ khay/500gr

Bạch tuộc

Giá: 
120.000đ túi 500gr
Zalo
Hotline